[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] One Touch Profile - måleapparat for PumpebrukereJeg bruker MediSence (precision) program, som jeg tror er det samme som one touch.
Har fått det installert på pcen min, men det har kun virket et par ganger.
Etter å ha fått tilsendt nytt hardware fra medisence, sier de nå at jeg må vente ca 80 dager på ny programvare.
Jeg lurer på om grunnen er at jeg har fått installert ny versjon av windows.
Har noen tilsvarende erfaringer?
Helga


email @ redacted on 07.05.2000 16:54:00
To:	email @ redacted@Internet
cc:	 (bcc: Helga Hodnemyr/AkerMaritime/akernet)
Subject:	[IPs] One Touch Profile - måleapparat for Pumpebrukere

Jeg bruker One Touch Profile, og lurte på om det er andre som bruker dette apparatet.

For de som ikke er kjent med dette måleapparat så har det program for pumpebrukere . 
Både i måle-apparatet og på PC programmet.

PC programmet viser basaldoser i "kurver", og man kan legge inn Bolusdose 
når en måler blodsukker på apparatet.

Diabetesteamet ved mitt sykehus hadde ikke fått dette apparat demonstrert 
,og ble positivt overasket når de så alle målinger, og rapporter som  programmet hadde.

Har andre samme erfaring?


http://www.lifescan.com/lsprods/consumer/consumer_video.html  viser apparatet.mvh
Ole Berner Claussen
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/