[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] One Touch Profile - måleapparat for PumpebrukereJeg bruker One Touch Profile, og lurte på om det er andre som bruker dette apparatet.
 
For de som ikke er kjent med dette måleapparat så har det program for pumpebrukere . Både i måle-apparatet og på PC programmet.
 
PC programmet viser basaldoser i "kurver", og man kan legge inn Bolusdose når en måler blodsukker på apparatet.
 
Diabetesteamet ved mitt sykehus hadde ikke fått dette apparat demonstrert ,og ble positivt overasket når de så alle målinger, og rapporter som  programmet hadde.
 
Har andre samme erfaring?
 
 
http://www.lifescan.com/lsprods/consumer/consumer_video.html  viser apparatet.
 
 
 
mvh
Ole Berner Claussen