[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Jeg melder meg av listaTror det er kun jeg som kan ordne dette da det kreves passord. Jeg skal
fjerne deg.

Erik

-----Original Message-----
From: email @ redacted <email @ redacted>
To: email @ redacted <email @ redacted>
Date: 28. mai 1999 22:11
Subject: [IPs] Jeg melder meg av lista


>Hei alle,
>jeg kommer til å være uten mailadresse fremover. Av den grunn trekker jeg
>meg fra lista, men håper at dere andre får mye nytte både av den og
>hverandre i lang tid fremover. Til slutt lurer jeg selvsagt på om det er
>noen som kan fortelle meg hvordan jeg blir slettet fra lista. Noen som vet?
>
>Mvh
>Siri
>
>
>----------------------------------------------------------
>Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/