[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Jeg melder meg av listaHei alle,
jeg kommer til å være uten mailadresse fremover. Av den grunn trekker jeg
meg fra lista, men håper at dere andre får mye nytte både av den og
hverandre i lang tid fremover. Til slutt lurer jeg selvsagt på om det er
noen som kan fortelle meg hvordan jeg blir slettet fra lista. Noen som vet?

Mvh
Siri


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/