[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Nå reiser jeg også...Lørdag morgen reiser jeg til Nairobi/Kenya sammen med en annen diabetiker.
Det blir første gang i Afrika med pumpe, men regner med dette går greit.
Fikk tak i endel blodsukker måleutstyr som jeg skal gi bort til noen
trengende klinikker/sykehus der ute. 

Har noen av dere blitt stoppet i metalldetektoren på flyplassen pga pumpa?

Det har ikke vært den store aktiviteten i denne gruppa de siste ukene så
jeg regner med dere har det bra. Jeg har heller ikke hatt de store
problemene i det siste. Dagene går og pumpa går som ei klokke. 

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu

----------
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/