[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] RE: To be a pumber memberSkal sjekke detaljene rundt dette med omprogrammering så vi vet hva som er
mulig å få til. Dersom vi blir mange på denne lista burde vi ha store
muligheter til å komme frem med våre synspunkter til produsentene. Kjenner
du flere med e-mail og pumpe så spør om de vil være med. Tror dette kan bli
bra. 
Kanskje så bra at du må gå over til digest vesjonen :-)

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://w1.2693.telia.com/~u269300226/index.htm

----------
From: Helga Hodnemyr <email @ redacted>
To: IPM Return requested <email @ redacted>; IPM Return
requested <email @ redacted>
Subject: [IPs] RE: To be a pumber member
Date: 29. mai 1998 08:16

Svar fra Helga
Så topp da!!! Jeg opplever jo at jeg allerede her fått stooor hjelp av
denne kontakten dersom jeg nå vet at dette faktisk slike dagsaktuelle
problemer kan fikses.  Hadde tenkt å sende en klage til produsenten, men nå
trenger jeg ikke det.  Har ikke tall på alle de morgenene jeg har våknet
med kjempe høyt blod sukker fordi pumpa har slått seg av om natta pga 12
timers kontrollen.  Overstyring av voksne mennesker kaller jeg
det............
Skriver også til web siden
mvh Helga

Svar fra Erik
Sats på den nye pumpa, den kan programmeres om. Jeg har akkurat
snakket

med Knut og det finns spesielt utstyr for dette som han har (men aldri
har brukt). Jeg ble enig med ham om å hjelpe ham å få dette opp å gå.
Bare ha litt tålmodighet. ...

Dette du nevnte pluss at pumpa skrur seg av automatisk etter 12 timer er
jo helt idiotisk. Men det skal være mulig å enkelt endre dette.

Spørsmål fra Helga
Liker forresten ikke den nyeste versjonen av Hoechst pumpa, siden den ikke
gir automatisk oppstart av pumpa etter 2 timers dosereduksjon, slik 
den før gjorde.
Nå opererer den med 4 timers reduskjon + alarm ved utgått tid, det er ikke
greit om natta.

Men det gode ved den nye pumpa er at den har et minne. Derfor vet jeg ikke
om jeg skal gå over til den gamle eller holde på den nye.


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/
For informasjon om abonnement
send de neste to linjene
info
end
til følgende e-mail adresse: email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/
For informasjon om abonnement
send de neste to linjene
info
end
til følgende e-mail adresse: email @ redacted