[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] RE: To be a pumber memberSvar fra Helga
Så topp da!!! Jeg opplever jo at jeg allerede her fått stooor hjelp av denne kontakten dersom jeg nå vet at dette faktisk slike dagsaktuelle problemer kan fikses.  Hadde tenkt å sende en klage til produsenten, men nå trenger jeg ikke det.  Har ikke tall på alle de morgenene jeg har våknet med kjempe høyt blod sukker fordi pumpa har slått seg av om natta pga 12 timers kontrollen.  Overstyring av voksne mennesker kaller jeg det............
Skriver også til web siden
mvh Helga

Svar fra Erik
Sats på den nye pumpa, den kan programmeres om. Jeg har akkurat
snakket

med Knut og det finns spesielt utstyr for dette som han har (men aldri
har brukt). Jeg ble enig med ham om å hjelpe ham å få dette opp å gå.
Bare ha litt tålmodighet. ...

Dette du nevnte pluss at pumpa skrur seg av automatisk etter 12 timer er
jo helt idiotisk. Men det skal være mulig å enkelt endre dette.

Spørsmål fra Helga
Liker forresten ikke den nyeste versjonen av Hoechst pumpa, siden den ikke gir automatisk oppstart av pumpa etter 2 timers dosereduksjon, slik 
den før gjorde.
Nå opererer den med 4 timers reduskjon + alarm ved utgått tid, det er ikke greit om natta.

Men det gode ved den nye pumpa er at den har et minne. Derfor vet jeg ikke om jeg skal gå over til den gamle eller holde på den nye.


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/
For informasjon om abonnement
send de neste to linjene
info
end
til følgende e-mail adresse: email @ redacted