[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Humalog i pumpeHei igen

Det ser ut som IP-Scandinavia nå er oppe for alvor. Håper Helga har fått
forrige mail.


Idag bruker jeg en mix. 20% regulær  og 80% humalog. Det har løst alle
problemer. Hadde en Hba1c på 6.5% på siste måling. Det er meget bra til å
være meg. Det er dette som er løsningen (iallefall for meg), men det er en
lang og komplisert historie.

Humalog er utrolig mye raskere enn regulær insulin. Følingene blir færre og
svakere.

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://w1.2693.telia.com/~u269300226/index.htm

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/
For informasjon om abonnement
send de neste to linjene
info
end
til følgende e-mail adresse: email @ redacted