[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
  [Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Beskjed fra Knut vdr. bolus m DTron+Knut ba meg meddele dette, vdr. hvordan man kan ta bolus og spare bateri på
DTron+.

"Det er fullt mulig å "starte" bolusdosen på motsatt piltast - den som peker
nedover. Og bestille dosen med piltast oppover. Da spares batteriet."

Jeg skulle også hilse og si at han har fått ny mailadresse, som er
email @ redacted

Mvh
Ingrid----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/