[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
  [Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] D-Tron PlussHei Ingrid, jeg har ikke mottatt noe fra Knut, og har faktisk ikke lest noe
om den nye DTronPluss enda.
Er dette en pumpe som er mindre av størrelse?

Jeg skal være med på et erfaringsmøte med andre pumpebrukere i regi  av
sykehuset i Haugesund denne måned
Skal blandt annet fortelle om mine erfaringer med pumpe som jeg nå har hatt
i 3 år.

Hvis det er noe nytt å fortelle vedrørende denne pumpen så hører jeg gjerne
fra deg.

mvh
Ole Berner


----- Original Message -----
From: "Ingrid Fylling" <email @ redacted>
To: <email @ redacted>
Sent: 5. mars 2003 18:10
Subject: [IPs] D-Tron Pluss


> Heisann til dere alle :-)
>
> Ble gledelig overrasket da jeg oppdaget hva den uventede pakken fre
DiaBeta
> inneholdt: En oppgradering til DTronPluss. Bare lurte på om flere har gått
> over fra vanlig DTron til pluss-versjonen og har noen erfaringer. Er det
> egentlig nevneverdige forskjeller mellom de to pumpene, utover at plussen
> har et "coolere" design og markeringer rundt knappene?
>
> Jeg har ikke rukket å lese manualen ennå, men det skal selvsagt gjøres ;-)
>
> Ingrid
>
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/