[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
  [Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] D-Tron PlussHeisann til dere alle :-)

Ble gledelig overrasket da jeg oppdaget hva den uventede pakken fre DiaBeta
inneholdt: En oppgradering til DTronPluss. Bare lurte på om flere har gått
over fra vanlig DTron til pluss-versjonen og har noen erfaringer. Er det
egentlig nevneverdige forskjeller mellom de to pumpene, utover at plussen
har et "coolere" design og markeringer rundt knappene?

Jeg har ikke rukket å lese manualen ennå, men det skal selvsagt gjøres ;-)

Ingrid


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/