[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re: PumpevalgHei Helga!
Jeg kjenner ikke H-Tron godt, siden jeg selv er MiniMed bruker. Vet derfor 
ikke hvordan mulighetene til å koble H-Tron til en PC er. Til 
MiniMed-pumpene finnes det utstyr til dette. Dessverre vet jeg ikke hvor 
tilgjengelig det er i Norge, og hva det koster. Det står beskrivelser av 
utstyret på http://www.minimed.com/

Når det gjelder lydløse alarmer, har D-Tron og MM508 det i form av 
vibrasjonssegnaler. Om de fungerer med midlertidig basaldose, vet jeg ikke. 
507C, som jeg bruker, piper tre x hver time ved midlertidig basaldoser. Det 
kan være irriterende når man blir bedt om å skru av mobilen i skoletimen når 
den piper ;-).

Håper dette var litt til hjelp.
Med vennlig hilsen
Ingrid

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/