[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] PumpevalgKjenner ikke til om det finnes det du etterspør, men jeg selv bruker dette
regnearket i sammen med målingene som jeg har på PCen fra InTouch. Da får
jeg justert BASAL historisk når jeg finjusterer døgnet.

mvh
Ole Berner
----- Original Message -----
From: Helga Hodnemyr <email @ redacted>
To: ip-scandinavia <email @ redacted>
Sent: 6. mars 2001 08:53
Subject: [IPs] Pumpevalg


Hei
Jeg har brukt samme leverandør av pumpe siden jeg startet pumpebruk allerede
i 1990.
Den pumpa jeg har akkurat nå, er Disetronic/ H-Tronplus v100

Lurer på å skifte dersom alternative pumper gir meg et bedre valg. Vet det
har vært utvekselt erfaringer om minimed og den jeg bruker, men skulle
gjerne hatt en oppsummering.
To ting jeg savner med dagens pumpe:

1. Mulighet for å avlese insulinforbruket elektronisk ved tilkopling til PC.
På den måten kan jeg feks kjøre opp døgndose og døgnkurve mot tester fra PC
link fra blsukker testeren Mediesence.  Fins dette???

2. Lydløs alarm når pumpen starter full levering igjen.
Jeg har ofte benyttet funksjonen reduksjon av basal dosen, spesielt ved
legge tid. Da slipper jeg å spise masse dersom blsukkeret er lavt, jeg
drikker feks et glass saft og setter basaldosen til 60%. Den skrur seg da
automatisk på igjen etter 2 timer (standard er 4 timer, men jeg har fått
pumpen omprogrammert til 2 timer).
Det dumme er at den piper når den hopper opp på 100%, da er det jo lett å
våkne.


mvh Helga
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/

BASALSKJEMAPUMPE.XLS