[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] PumpevalgHei
Jeg har brukt samme leverandør av pumpe siden jeg startet pumpebruk allerede i 1990.
Den pumpa jeg har akkurat nå, er Disetronic/ H-Tronplus v100

Lurer på å skifte dersom alternative pumper gir meg et bedre valg. Vet det har vært utvekselt erfaringer om minimed og den jeg bruker, men skulle gjerne hatt en oppsummering.
To ting jeg savner med dagens pumpe:

1. Mulighet for å avlese insulinforbruket elektronisk ved tilkopling til PC. På den måten kan jeg feks kjøre opp døgndose og døgnkurve mot tester fra PC link fra blsukker testeren Mediesence.  Fins dette???

2. Lydløs alarm når pumpen starter full levering igjen.
Jeg har ofte benyttet funksjonen reduksjon av basal dosen, spesielt ved legge tid. Da slipper jeg å spise masse dersom blsukkeret er lavt, jeg drikker feks et glass saft og setter basaldosen til 60%. Den skrur seg da automatisk på igjen etter 2 timer (standard er 4 timer, men jeg har fått pumpen omprogrammert til 2 timer).
Det dumme er at den piper når den hopper opp på 100%, da er det jo lett å våkne.


mvh Helga
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/