[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: SV: [IPs] New pumps/batterierBatteriene er sølvoksyd batterier. Disse har stabil spenning ved utladning,
men dør brått. Benyttes andre typer vil nok spenningen bli for lav etter
noen dager. Men i en krisesituasjon går det greit med det meste. Pass på at
du ikke setter inn Lithium batterier som har 3V pr celle. Da tar vel pumpa
kvelden tenker jeg.

Erik Wold

-----Original Message-----
From: Helga Hodnemyr <email @ redacted>
To: ip-scandinavia <email @ redacted>
Date: 1. mars 2000 08:58
Subject: Re: SV: [IPs] New pumps/batterier


>Hei igjen
>Batterier ja. Har ikke opplevd at de har vært flate ved anskaffelse. Har en
gang delt opp batteriet. Det viste seg at de består av to standard
batteriet, som jeg begge benyttet i en vekkerklokke jeg har....

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/