[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: SV: [IPs] New pumps/batterierHei igjen
Batterier ja. Har ikke opplevd at de har vært flate ved anskaffelse. Har en gang delt opp batteriet. Det viste seg at de består av to standard batteriet, som jeg begge benyttet i en vekkerklokke jeg har....
Helga
---------------
Tilbake til dette med batterier. I går kveld fikk jeg skikkelig problemer.
Alle batteriene jeg hadde var komplett flate. 
Jeg prøvde å lade dem med en lader jeg hadde liggende, men dette hjalp bare
noen timer. Dette må være en skikkelig tabbe av Disetronic. Jeg kontaktet
sykehuset og dro dit for å få to batterier de hadde liggende. De målte bare
0.8V selv om de bare hadde gått litt over datoen. Håpløst spør du meg. jeg
fikk låne noen batterier av en pumpebruker i distriktet. Dette var veldig
irriterende.

MiniMeds løsning med standard batterier er kanskje bedre? 
Siden Disetronic tar seg ekstra betalt for disse "spesialbatteriene" brde de
sørget for en bedre kvalitetskontroll.

Sykehuset fortalte at de hadde hatt flere tilbakemeldinger om problemer med
Disetronic batteriene.

Erik

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/