[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] MadeleineHej Madeleine.

Du har nu haft din pump i ungefär tre veckor om jag inte minns fel. Hur går
det för dig?? Du kan väl skriva och berätta hur det går...

//Jenny

Jenny Borgen
Ericsson Business Consulting Sweden AB
ESOE Back Office Team
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/