[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re: [IPs] Kontinuerlig blodsukkermålingPoenget er at dette ikke er noen pumpe. Det er en blodsukkermåler som måler
via vevet i kroppen vha nåla som er montert inn under huden.

Men i framtiden vil dette kunne benyttes sammen med en pumpe.............

Erik

-----Original Message-----
From: Helga Hodnemyr <email @ redacted>
To: IPM Return requested <email @ redacted>
Date: 14. mars 1999 11:32
Subject: Re: [IPs] Kontinuerlig blodsukkermåling


>Hei alle sammen
>Jeg syns meldingen som Erik kom med er ganske fantastisk
>Men jeg skjønner ikke helt prinsippet bak pumpa, kanskje andre skjønner
bedre.
>Jeg

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/