[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Kontinuerlig målingBilde og info om MiniMeds nye apparat er nå lagt ut på denne siden.

http://www.minimed.com/files/snsr_faq.htm

Det går nok noen år før noen av oss får noe slikt. Men nå er ikke veien lang
til den "intelligente" pumpe.

Erik

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/