[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] MageHej alla.

Har en fråga som egentligen inte rör pumpen.

Jag undrar om någon annan upplevt att om blodsockret inte ligger så bra
under en period så får man ont i magen. Jag har under en tid haft lite
justeringsproblem och under denna tid har min mage gjort ont, den har
svullnat upp (ser ut som jag är gravid) och jag är gasig och hård i magen.
När jag tänker efter tror jag att min mage brukar bli så här om blodsockret
inte är så bra. Har jag fel eller kan det hänga ihop??

//Jenny

Jenny Borgen
Ericsson Business Consulting Sweden AB
ESOE Back Office Team
Office: +46 8-404 57 46
Mobile: +46 70-474 77 01
email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/