[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Tender/ComfortHei Erik!

Jeg har hittil brukt Comfort, som er samme greia som Tender. Når jeg er 
frakoblet, setter jeg på den dingsen som skal beskytte åpningen til kanylen. 
Denne er avrundet på kanten, slik at man ikke skjerer seg på den. Jeg kan 
ikke tenke meg å gå over til et annet infusjonssett, med mindre 
trygdekontoret nekter å dekke videre utgifter. Da vurderer jeg å gå over til 
stål, som er billigere. I alle fall: Anbefaler folk å holde seg unna MiniMed 
Sof-Set... De hadde jeg bare problemer med, slik at jeg måtte skjifte annen 
hver dag. Men det er jo individuelt hva man liker.

Mvh
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/