[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Her kommer D-Tron rapporten min!Veldig bra rapport Ingrid!

Jeg har bare noen få kommentarer. Har litt liten tid.

1) Knut er en kjempekar. Veldig bra service. Aldri sur, uannsett når du
ringer.

2) Jeg har badet i timevis med H-tron uten problemer. D-tron har jeg ikke
testet.

3) Disse E4 alarmene har jeg (nesten) ikke hatt noe av med de to D-tron
pumpene jeg har prøvd. Hadde heller aldri problemer med H-tron.

4) Kantene på pumpene er for skarpe, helt enig. Tender sinfusjonsett er jo
også rene kniven når du tar av slangen. Unnskyld, men hvilke idioter er det
som har designet denne???Erik Wold

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/