[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Re: [IPs] Vanndukkert for insulinpumper og enda flere problemer med D-tronDette var ikke bra. KNUT! be sveitserne å skjerpe seg!!!!
Vi er jo blitt ganske avhengig av pumpe. Jeg har nesten glemt hvordan det
var med pen og sprøyter. Skulle jeg begynne med det nå ville det vel gått
helt over styr.......

Erik Wold

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/