[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Re: [IPs] Vanndukkert for insulinpumper og enda flere problemer med D-tronHei Erik og dere andre
Vann og pumpe er noe jeg ikke våger meg på lenger....
For noen år siden benyttet jeg min H-tron i basseng, den lakk og jeg var uten pumpe. Meg uten pumpe funker svært dårlig, derfor kopler jeg alltid av pumpen når jeg hopper uti. Konsekvensene på blodsukker er minimalt.
Oppholder meg f.t. ca 40 min i varmtvannsbasseng per uke, og er frakoplet pumpa i den tiden. Selv om mitt insulinbehov nå er blitt kollosalt (pga forestående tvillingankomst økt fra 40 IE per døgn til 160 IE per døgn), er blodsukkeret like velregulert både før og etter svømmeturen.

Ellers har jeg idag hatt enda større problemer med min D-tron. Så store problemer at jeg er gått over på reservepumpa som er en H-Tron. Har ringt leverandøren (Diabeta N orge), som skal sende meg en tredje D-Tron pumpe (fått to stk i løpet av noen få uker). Idag var det igjen feilen "Mekanisk feil" som var problemet. Forsøkte mine vanlige triks med å ta stempelstanga tilbake, liksomfylle slangen, stempelet tilbake igjen uten at det gikk (fortsatt samme feilmelding). Tok så ut batteriet, og når det ble satt inn igjen, funket pumpa ihvertfall så lenge at jeg fikk lest av den programnmerte døgndosen og overført denne til den nye H-tron pumpa. Nå viser D-Tron pumpa i samme feil igjen.
Jeg får god service fra Diabeta Norge, men hva hjelper det når produktet er så svakt.  Har oppfordret Diabeta Norge til å teste alle nye pumper som kommer til dem, siden det nå er slik at opptil flere har minst en svakhet som går på ampulleskift/ tilbaketrekning av stempelstang (min har som før omtalt langt alvorligere feil i tillegg). Damen lovte å teste den tredje pumpa jeg nå skal få før den sendes, håper også de som sendes ut til dere andre vil bli testet. Det er det minste som bør gjøres.
Lykke til alle sammen, 
hilsen Helga

****************************
En annen ting Helga.
Har du prøvd D-tron i vann?
Jeg har ikke testet dette. Hvordan foregår trykkutjevningen om pumpa er helt
tett. H-tron hadde jo luftekanaler som måtte tettes ved bruk i vann. Man
vrir jo også kun 1/4 omdreining når man fester slangen og denne adapteren.
Føler at dette virker mer litt usikkert, men jeg har altså ikke testet
dette. Er det noen svakheter her, eller er pumpa helt vanntett slik
Disetronic påstår?
Jeg bør vel teste dette selv snart......

Erik Wold


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/