[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re: [IPs] Misfornøyd bruker D-Tron fra DisetronicEn annen ting Helga.
Har du prøvd D-tron i vann?
Jeg har ikke testet dette. Hvordan foregår trykkutjevningen om pumpa er helt
tett. H-tron hadde jo luftekanaler som måtte tettes ved bruk i vann. Man
vrir jo også kun 1/4 omdreining når man fester slangen og denne adapteren.
Føler at dette virker mer litt usikkert, men jeg har altså ikke testet
dette. Er det noen svakheter her, eller er pumpa helt vanntett slik
Disetronic påstår?
Jeg bør vel teste dette selv snart......

Erik Wold

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/