[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re: [IPs] Misfornøyd bruker D-Tron fra DisetronicDette var nytt for meg at det var så mye problemer med D-tron. Bortsett fra
i går kveld så har jeg ikke opplevd dette. Vet ikke hva som skjedde, men det
kom ikke noe insulin etter bytte av ampulle. Er dette et mekanisk problem?
Alarmen gikk i allefall. Min erfaring har vært at denne E4 alarmen er en god
sikkerhet da pumpa merker umiddelbart om den ikke har det rette "trykket".
Vi får håpe dette er barnesykdommer og at det snart kommer en forbedret
utgave. Det er jo fordelen med Disetronic, man har pumpa kun i 2 år.

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://ew.nu
-----Original Message-----
From: Helga Hodnemyr <email @ redacted>
To: IP-Scandinavia <email @ redacted>
Date: 16. juni 2001 22:40
Subject: [IPs] Misfornøyd bruker D-Tron fra Disetronic


Hei Ingrid og Erik og dere andre
Det var interessatnt å leste Eriks innlegg. Jeg har andre erfaringer enn
han, og antar det kan ha interesse også for andre å få flere vinklinger på
samme produkt.

Jeg har hatt D-Tron fra Disetronic i noen uker nå (H-tron pumpa eller pumper
fra Hoechst har jeg brukt fra 1990).
Jeg må si jeg ikke stoler på D-Tron pumpa etter den korte erfaringen jeg nå
har hatt. Er gravid og det er uhyre lenge siden jeg har forsøkt meg på et
alternativt penne opplegg, derfor er min situasjon ekstra sårbar. Dette har
gjort at jeg har fått en H-tron pumpe som ligger som en reservepumpe fra
leverandørens rep. Knut Sperre.

Følgende erfaringer har jeg gjort med D-Tron:
HVER gang jeg skal bytte ny ampulle, må jeg ikke bare kjøre tilbake
stempelet, men jeg må også liksom-fylle slangen, for så igjen å kjøre
tilbake stempelet. Dersom ikke dette gjøres, framkommer feil nummer A4
Varsel om ampulle problemer. Den er det helt umulig å nulle ut, uten en slik
framgangsmåte.
Knut Sperre framstiller dette som en feil som har vært med flere av D-Tron
pumpene som har vært sendt ut. Jeg har allerede fått D-Tron pumpe nummer to,
men også denne pumpen har samme feil/svakhet.

Jeg får ofte feilmeldinger, idag fikk jeg feilmelding E4 Stopp i kanyle og i
går fikk jeg feilmelding E6 Mekanisk feil, uten jeg kan se at noen av de to
feilmeldingene hadde en rot i virkeligheten. I begge tilfeller må jeg
"nullstille" pumpa ved å skru tilbake stempelet, fylle opp slangen, skru
tilbake stempelet i gjen (for å unngå feil A4). Så fuynker pumpa igjen.

For meg er konklusjonen at den nye teknikken kanskje koster mer enn den
smaker. Jeg ønsker også å ta del i nyskapningene, men jeg kunne ønske at
leverandøren hadde holdt på de løsningene som fremmer soliditet/ allminnelig
følsomhet. For meg er ampulleskift en hel operasjon sammenliknet med før.
Blant de positive sidene ser jeg for meg en framtidig mulighet for å kjøre
programmerte doser og måltidsdoser m.v. på et dataprogram som kan
sammenholdes med blodsukker målinger. Dato og tidspunkt visning på displayet
for når dosene ble satt er også positivt.

Antar at Knut Sperre (som rep fra leverandøren)også leser dette, og muligens
kan si om leverandøren har tenkt å fikse opp i prod.svakhetene (som jo er
innrømmet fra leverandørens side), og trekke tilbake de pumpene som er i
prod serie med disse svakhetene.

med vennlig hilsen Helga
(venter tvillinger senest 18. juli, svangerskapet har gått meget bra mhp
diabetes)


******************
Lykke til Ingrid.
D-tron er iallefall mye bedre enn H-tron. Vibrasjons funksjonen kan jeg ikke
leve uten lenger. Dette er den største fordelen med D-tron. Ofte så er det
mye bråk i bil, fly, på gata, restauranter osv. Da er det umulig å høre
pipelydene. Eneste negative jeg kan si er at den er noe større i størrelsen.
Bytte ampulle er nå en fryd. Det kan gjøres overalt om du ikke bytter
slange. Da trenger du nesten ikke "kjøre fram" insulinet. En annen ulempe er
at du ikke kan lese av digitalt hvor mye insulin det er igjen (men det er
vel du vant til med MM). Men den gir alarm ved 25 IE igjen i ampullen. Det
er også raskere å betjene D-tron. Enklere å få i stopp og strat. Jeg har
skrevet litt om diverse faremomenter, men disse er nok kun teoretiske. I
praksis så er det en sikrere pumpe tror jeg.

Kom med tilbakemelding....

Erik

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/