[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Man skal tydeligvis ha litt spenning i livet ;-)
Hei pumpevenner!
Slik er det vel alltid - blandede erfaringer blant brukerne. Man får bare 
krysse fingrene, og håpe at ferien ikke blir ødelagt av "barnesykdommer" på 
pumpa.

Dessverre er det nok vanlig at ny teknologi må igjennom litt problemer før 
den blir perfekt... Men jeg har nå inntrykk av at D-Tron er ganske populær i 
USA for tiden.

Går det virkelig ikke an å lese digitalt av hvor mye insulin det er igjen? 
Det var jo litt dumt, men som dere sier så er jeg vant til det. Men det er 
ikke godt å se igjennom det lille vinduet til sprøyta på MiniMedpumpene. 
Derfor blir det gjerne til at jeg må åpne "døra" for å se. Har inntrykk av 
at ampullen er bedre å se på D-Tron.

Får bare krysse fingrene. Litt spenning i livet skal man ha ;-)

Ingrid


_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/