[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re: [IPs] Nå skal D-Tron testes av meg også :-) !Lykke til Ingrid.
D-tron er iallefall mye bedre enn H-tron. Vibrasjons funksjonen kan jeg ikke
leve uten lenger. Dette er den største fordelen med D-tron. Ofte så er det
mye bråk i bil, fly, på gata, restauranter osv. Da er det umulig å høre
pipelydene. Eneste negative jeg kan si er at den er noe større i størrelsen.
Bytte ampulle er nå en fryd. Det kan gjøres overalt om du ikke bytter
slange. Da trenger du nesten ikke "kjøre fram" insulinet. En annen ulempe er
at du ikke kan lese av digitalt hvor mye insulin det er igjen (men det er
vel du vant til med MM). Men den gir alarm ved 25 IE igjen i ampullen. Det
er også raskere å betjene D-tron. Enklere å få i stopp og strat. Jeg har
skrevet litt om diverse faremomenter, men disse er nok kun teoretiske. I
praksis så er det en sikrere pumpe tror jeg.

Kom med tilbakemelding....

Erik>Har lest Eriks D-Tron rapport om igjen. Fant til og med en hel mail jeg
>hadde "mistet," og det var interessant lesning.


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/