[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Nå skal D-Tron testes av meg også :-) !Har lest Eriks D-Tron rapport om igjen. Fant til og med en hel mail jeg 
hadde "mistet," og det var interessant lesning.

Nå har jeg etter hvert blitt så lei av at det tar hundre år å få en bolus, 
og av å fylle sprøyta. Dessuten bruker MM pumpene lang tid på å levere en 
bolus (0,1 IE hvert 3 sek. Dvs at det tar 2 og et halvt minutt med 
klikkelyder hvert tredje sek. for å få i seg 5IE.) Klikkelydene gjør ikke 
noe om det er litt bråk rundt, men under en stille middag høres de ganske 
godt (folk har kommentert det).

Derfor har jeg godsnakket litt med diabetessykepleieren min, som igjen har 
godsnakket litt med Knut Sperre. Dermed kommer han og låner meg en pumpe til 
tirsdag :-) Sannsynligheten til at jeg sier ha det bra til Falkenstein tror 
jeg er nokså stor, men vi får nå se. Spent er jeg i alle fall, og skal avgi 
rapport!

Mvh
Ingrid
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/