[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Omprogrammering av Insulinpumpe og beregningsmodell for insulininntakFår ikke lest min private mail på jobb for tiden (problemer med serveren).
Svarer derfor direkte (kort svar på stort emne):

Bruk 80 regelen: 80 delt på Totaltdose = antall mmmol ned i BS med 1IE.
(For humalog bruk 100-regelen)

Eksempel: Du bruker 40 IE totalt i døgnet. 80/40 = 2. Du måler 14 i BS. Du
vil ned 6 mmol, dvs 8 mmol ned. Du trenger da 4 enheter insulin. Denne
formelen er viktig, ellers er det umulig å vite hvor mye insulin man
trenger.

For mat inntak: 450 regelen. 450/totaldose = gram karbohydrat pr enhet
insulin. Dvs for eksempelet: 11g karbohydrat ta 1 IE. Denne siste formelen
har jeg ikke så mye erfaring med men den første fungerer helt perfekt. Jeg
er ikke så flink til å telle karbohydrater. De som kjører etter disse
formler og måler mye får ofte Hba1 5.5-6.0 om vi skal tro amerikanerene.
Som sagt jeg var nede i 6.5 sist, men det hadde jeg ikke klart uten
humalog. Vanlig insulin er håpløst tregt.

Ang. omprogrammering vet jeg ikke hva som kan endres. Var i kontakt med
Dissetronic i Sverige, men de har ikke ringt tilbake. Men vi gir oss
ikke.....

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted

Want to know more about me? Visit my homepage:
http://w1.2693.telia.com/~u269300226/index.htm

----------
From: Helga Hodnemyr <email @ redacted>
To: IPM Return requestedReceipt notification requested
<email @ redacted>
Cc: IPM Return requestedReceipt notification requested
<email @ redacted>
Subject: [IPs] Omprogrammering av Insulinpumpe og beregningsmodell for
insulininntak
Date: 9. juni 1998 07:48

Hei igjen, Erik

OMPROGRAMMERING AV INSULINPUMPER
Jeg lurer nå på når det kan bli snakk om en omprogrammering av
insulinpumper, jeg da.
Trenger følgende funksjonalitet:
1. Reduksjon av doser i 2 timer, ikke 4 timer
2. Automatisk start (uten alarm) av pumpa etter at 2 timers periden er over

3. Ingen varsel om at det er 12 timer siden pumpa ble benyttet- fjerne
alarm 06
4. Ingen varsel om at ampullen snart er tom (fjerne alarm 10).
Har Knut Sperre utstyr og kunnskap som skal til for en slik
omproggramering? Evnt. når kan det skje (jeg etterlyste forresten noe
tilsvarende hos Knut for ca 1 år siden da jeg fikk den nye pumpa, snakket
da om å gå tilbake til den gamle).

BEREGNINGSMODELL FOR INSULININNTAK
Jeg er ikke så flink til å surfe på nettet, men det er mulig at nettet gir
et svar på det jeg etterlyser.  Jeg ser at det er mulig å beregne et
forhold som funksjon av daglig insulininntak (jeg fikk 10 som svar), men
ser ikke hva dette svaret kan være en videre input til.

Jeg opplever at mine beslutninger ofte blir tatt på et for synsende
grunnlag.  Vet jo at endel av det som påvirker insulinbehovet vanskelig kan
styres, men det hadde vært kjekt å få systematisert bedre og bruke
erfaringene mer aktivt enn idag.

Ser for meg at modellen må skille mellom:
- en persons gjennomsnittlig insulinbehov
- tid på døgnet
- matinntakets størrelse / antall karbohydrater
- matinntakets type (typer karbohydrater, evnt. mix)
- trening
- periodisk svigning (lavt, middels, stort behov)

Har du/dere noen kommentarer, eller kanskje kan guide meg videre på nettet,
setter jeg pris på det.

mvh Helga----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/
For informasjon om abonnement
send de neste to linjene
info
end
til følgende e-mail adresse: email @ redacted

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/
For informasjon om abonnement
send de neste to linjene
info
end
til følgende e-mail adresse: email @ redacted