[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Omprogrammering av Insulinpumpe og beregningsmodell for insulininntakHei igjen, Erik

OMPROGRAMMERING AV INSULINPUMPER
Jeg lurer nå på når det kan bli snakk om en omprogrammering av insulinpumper, jeg da.
Trenger følgende funksjonalitet:
1. Reduksjon av doser i 2 timer, ikke 4 timer
2. Automatisk start (uten alarm) av pumpa etter at 2 timers periden er over 
3. Ingen varsel om at det er 12 timer siden pumpa ble benyttet- fjerne alarm 06
4. Ingen varsel om at ampullen snart er tom (fjerne alarm 10).
Har Knut Sperre utstyr og kunnskap som skal til for en slik omproggramering? Evnt. når kan det skje (jeg etterlyste forresten noe tilsvarende hos Knut for ca 1 år siden da jeg fikk den nye pumpa, snakket da om å gå tilbake til den gamle).

BEREGNINGSMODELL FOR INSULININNTAK
Jeg er ikke så flink til å surfe på nettet, men det er mulig at nettet gir et svar på det jeg etterlyser.  Jeg ser at det er mulig å beregne et forhold som funksjon av daglig insulininntak (jeg fikk 10 som svar), men ser ikke hva dette svaret kan være en videre input til.

Jeg opplever at mine beslutninger ofte blir tatt på et for synsende grunnlag.  Vet jo at endel av det som påvirker insulinbehovet vanskelig kan styres, men det hadde vært kjekt å få systematisert bedre og bruke erfaringene mer aktivt enn idag.

Ser for meg at modellen må skille mellom:
- en persons gjennomsnittlig insulinbehov
- tid på døgnet
- matinntakets størrelse / antall karbohydrater
- matinntakets type (typer karbohydrater, evnt. mix)
- trening
- periodisk svigning (lavt, middels, stort behov)

Har du/dere noen kommentarer, eller kanskje kan guide meg videre på nettet, setter jeg pris på det.

mvh Helga----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.bizsystems.com/Diabetes/
For informasjon om abonnement
send de neste to linjene
info
end
til følgende e-mail adresse: email @ redacted