[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Basal og opptak av insulinHei alle sammen, jeg har nå i sommerferien flyttet nålen fra magen til låret. Dvs. så langt oppe på låret at denne ikke synes ved bruke av badeskjorts/bukse.
 
Har hatt mye føling nå i varmen, og lurer på om dette kan ha sammenheng med at insulinet tas hurtigere opp i låret, eller om dette er kun på grunn av varmen som vi har på Vestlandet for tiden?
 
mvh
Ole Berner