[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] SommerhilsenHei
Jeg er nettopp ferdig med å gå (labbe på mine egne ben) 340 km i nord Spania.
Flott opplevelse med meget varierende blodsukker og blemmete ben. Men det gikk!

Hadde en bra opplevelse med å oppbevare insulinet i FRIGO kjøleelement. Prinsippet er at man legger elementet i kaldt vann i 15 min og da holder det seg kjølig i en til to uker.
(jmf reklame i forrige utgave av "Diabetes").

Hadde en dårlig opplevelse med metall kanyler som ikke hadde plaster, kun en stålnål. Denne falt ut.
Grunnen for at jeg kjørte metall kanyle (og ikke plast), er ideen om gjenbruk. Pga svette/fukt måtte stikkestedet ofte byttes daglig.

Her er tips om stikke sted:
http://www.insulin-pumpers.org/howto/setspots.shtml

mvh Helga
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/