[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re: [IPs] Forklaring på oklusjonsalarmHva er anbefalingen vedr. D-Tron. Jeg har nå brukt H-Tron i snart 2år, og har nå muligheten for å gå over til D-Tron.
Ønsker å bruke D-Tron spesielt på grunn av helgene som avviker fra den normale døgnrytmen, og som medfører lett føling hvis jeg ikke passer på å redusere med 40-50% ca kl. 13.00 om lørdagene.
 
Jeg har fulgt med dere på de positive og negative erfaringer med D-Tron på mailen.
 
Bør jeg gjøre som dere , eller.......??????
 
 
mvh
Ole Berner
----- Original Message -----
From: email @ redacted href="/mailjoin.shtml">Ingrid Fylling
To: email @ redacted href="/mailjoin.shtml">email @ redacted
Sent: 5. januar 2002 00:49
Subject: [IPs] Forklaring på oklusjonsalarm

Hei og godt nyttår, medpumpere! 
 
Like før jul fikk jeg høre av diabetessykepleieren min at årsaken kunne være at stemppelet i selve ampullen noen ganger er litt treigt. Det vil pumpa oppfatte som en oklusjon. Man kan forsøke fyllefunkjsonen for å få fart på det, men etter egen erfaring er det best å bytte ampulle når slike problemer oppstår. Heldigvis har jeg ikke hatt problemer siden sist jeg skrev om det, men forklaringen kan jo være av interesse likevel.
 
Ingrid, som synes det første året med pumpe har gått veldig fort!