[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: [IPs] Hva skjer med mailene mine??Prv  skru av HTML koden. Mailene skulle vrt sperret for HTML, men de mtte 
fjerne dette filteret p serveren nettopp for at vi skulle f bruke .

Uten HTML er det jo ingen fonter.

Erik

>===== Original Message From email @ redacted =====
>Hva er det som gjr at mailene mine kommer med koder for ?
>
>Er det en spesielt font jeg br bruke? P.t. bruker jeg Arial.
>
>Ingrid


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/