[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Forklaring på oklusjonsalarmHei og godt nyttår, medpumpere! 
 
Like før jul fikk jeg høre av diabetessykepleieren min at årsaken kunne være at stemppelet i selve ampullen noen ganger er litt treigt. Det vil pumpa oppfatte som en oklusjon. Man kan forsøke fyllefunkjsonen for å få fart på det, men etter egen erfaring er det best å bytte ampulle når slike problemer oppstår. Heldigvis har jeg ikke hatt problemer siden sist jeg skrev om det, men forklaringen kan jo være av interesse likevel.
 
Ingrid, som synes det første året med pumpe har gått veldig fort!