[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Re: ip-scandinavia-digest V1 #74Enig med deg Ingrid. Disse reglene er håpløst foreldet. Men jeg trodde/håpet
at disse ble tolket i beste mening. Nemlig at alle diabetikere går under pkt
3"dårlig regulert". Tolker man det slik (og det bør man) kan alle få pumpe.
Vet ikke hvordan det blir tolket, men det er legen og ingen andre som i
realiteten bestemmer. Ser man på undersøkelsen til IP blir man i
gjennomsnitt 1% bedre på Hba1cmed pumpe.

Ikke alle kan/bør bruke pumpe, men mange mange flere ville bli mye mer
fornøyd og bedre regulert med pumpe. Selv angrer jeg på at jeg ikke begynte
før. Ingen fortalte om fordelene med pumpe. Pumpe var bare noe skummelt som
var veldig vanskelig å bruke og som få ble fornøyd med. Sannheten er jo det
motsatte. Pumpa fungerer jo som kroppen, gir insulin hele tiden og litt
ekstra når man spiser.

Heldigvis tolker de fleste reglene på den mest fleksible måten. Eller hva er
deres erfaringer kjære pumpevenner?

Dessuten denne 7.000 kr grensen (tidl 5000). Det er jo unge pumpebrukere som
har sluttet ene og alene pga de ikke har råd til den 1-2.000 kr ekstra.
Dette er irriterende........

Men når det gjelder Operabygg, eller ulver som man overvåker, da har man
plutselig penger......

Erik Wold

>-Gjentatte insulinsjokk
>-Tegn til nyresvikt
>-Dårlig regulert diabetes på nåværende tidspunkt, til tross for egeninnsats
>-Skiftarbeid


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/