[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Re: ip-scandinavia-digest V1 #74Hei igjen!
Jeg vil bare si at jeg blir kraftig provosert av at kriteriene for å få 
pumpe er så strenge. Det er urettferdig at de som er dårlig regulert og har 
fått senkomplikasjoner skal "belønnes" med den beste behandling som finnes. 
Den beste behandling bør man få før det går så langt at det utvikler seg 
komplikasjoner. Her i Norge koster en dialysebehandling alene ca. 7.000 NOK. 
Med den gode kontrollen man oppnår med pumpe, vil man klart redusere 
risikoen for komplikasjoner. Dermed vil samfunnet til syvende og sist spare 
penger ved å tilby så god behandling som mulig.

Jeg mener ikke at alle med diabetes bør få pumpe - Det krever en del av 
brukeren. Men de som føler seg utilfreds med vanlige injeksjoner, eller selv 
føler at de ikke har orden på blodsukkeret burde få det uten noe om og men! 
Her i Norge har vi også strenge kriterier for å få pumpe:

-Gjentatte insulinsjokk
-Tegn til nyresvikt
-Dårlig regulert diabetes på nåværende tidspunkt, til tross for egeninnsats
-Skiftarbeid

Selv hadde jeg flaks, og kom i kontakt med Norges fremste spesialister på 
pumpeterapi. Da de så min motivasjon, fikk de gjennom at jeg kunne få 
begynne. Legen hadde satt opp HbA1c >6,1 som definisjon på dårlig regulering 
for å gi rom til de som selv ønsker pumpe. (Litt sleipt, men svært 
fornuftig). Etter hvert håper jeg leger rundt om i landet forstår de med 
gode verdier, som likevel vil ha pumpe.

Jeg synes det er fint at dere vil kjempe for datteren deres. At dere har en 
forståelsesfull og dyktig lege i ryggen, vil bety mye. Kanskje kan dere 
sende det danske diabetesforbundet på saken? Det er viktig at så mange som 
mulig står på sine meninger om saken. Jo flere, jo større påvirkningskraft!

Med vennlig hilsen

Ingrid


_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/