[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] D-Tron igjenI dag har jeg skiftet humalog ampulle og slange på D-tron. jeg brukte
nøyaktig 4 min inklusiv test bolus på 0.5 IE. Selve tilbaketrekkingen av
stempelet tok 1 min.

Mao en kraftig forbedring i forhold til H-tron systemet. Den raske koblingen
mellom STOP og RUN er jo i dette hensende en fordel rent tidsmessig. Jeg tok
aldri tiden på bytting/fylling med H-tron, men det føltes som en evighet
hver gang. Selv om dette gjøres kun en gang i uken er det en lettelse. Man
slipper alle luftblærer og hele operrasjonen er enklere. Dermed kan man
skifte ampuller i bil og lign uten større problemer. Må H-tron var det
verre.

Erik Wold


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/