[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Hei!Er du sikker på at det er luft Ingrid? Det kan bare være misfarging på
kabelen om den har fått en knekk. Da blir den gjerne litt "hvitaktig".

Husk at jeg krisemaksimerer litt angående D-tron. jeg har aldri prøvd
MiniMed så jeg vet ikke om den er noe sikrere og bedre.

Ellers velkommen til våre nye medlemmer. 2 nye bare idag. Ikke dårlig siden
vi har hatt 1 ny i året eller slikt tidligere. På tide at det ble litt fart
her. Så skriv i vei......

Erik Wold

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/