[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] D-Tron igjenHei!

Hvilket livsforsikringsselskap bruker du ??????????????????????????


mvh Arne S.K.


> Noen
> raske trykk  på en knapp og ektefellen kan raskt innkassere
livsforsikrings
> premien din. Etter noen uker så ligger det en steinrik ikke diabetiker i
> senga di..... :-)
>
>
> Erik Wold
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/
>


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/