[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] D-Tron igjenJeg skal ta tiden på ampille byttingen ved neste skifting. Det skal ikke ta
mange minutter. Første forsøk gikk på ca. 5 min. Det bør være mulig å bytte
på 2 min, men det skal jeg sjekke.

Interessant å høre om MiniMed. Men om du ikke kan høre pipelydene kan du da
gi bolus uten å se på pumpa?

Det er også to måter å gi bolus på med D-tron. Den ene gir vibrasjon  men
ikke den andre. Bolus kan gis ved å trykke på en knapp (pil opp) flere
ganger. Dermed kommer den dødlige dosen meget raskt........ Man bør helst
ikke krangle med ektefellen før man legger seg om man bruker D-tron. Noen
raske trykk  på en knapp og ektefellen kan raskt innkassere livsforsikrings
premien din. Etter noen uker så ligger det en steinrik ikke diabetiker i
senga di..... :-)


Erik Wold

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/