[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] D-TronBytting får tiden vet jeg ikke hvordan foregår.

D-tron trenger nok noen forbedringer spør du meg. Men de stolte Herrer i
Sveits endrer nok ikke noe sånn uten videre tenker jeg.

Det beste med D-tron er jo den raske byttingen av ampullen. Med H-tron går
jeg å gruer meg og jeg blir aldri ferdig med byttingen (spesielt hvis kona
legger ungene samtidig). Med D-tron går det meget raskt (og da må jeg hjelpe
kona...) :-)

Erik


> Har Knut sagt noe om bytte  i forhold til 2 års levetid på H-Tron pumpem.
> Jeg selv har 1 år igjen på min før den begynner å varsle bytte, men med de
> erfaringer som
> du nå gjør så kan det muligens være en fordel å vente 1 år før en
eventuelt
> bytter pumpe.
> Kanskje kommer der en ny forbedret versjon av D-Tron §:-)   ?
>
> mvh
> Ole Berner----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/