[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] litt av hvert...Jag är också pumpanvändare. Jag använder minimed pureline comfort och har ingen
del av slangkopplingen kvar på kroppen, när jag kopplar loss pumpen....
Bada med slangbiten kvar är nog ingen fara, eftersom den tätas direkt efter
losskoppling....
Fördelen med pureline comfort är att det bara finns en kanyl på kroppen, inga
slangbitar.. Du kopplar loss pumpen ifrån kanylen på kroppen via en snaplock.
Mycket bekvämt och praktiskt....
Värt att rekommendera.....
Kim Nielsen
Sverige

Ingrid Fylling skrev:

> Hei!
> Jeg har alltid en engangspenn med humalog i reserve, og den bytter jeg ca.
> hver fjerde uke. Insulin som ikke ligger i kjøleskap sies å være holdbart i
> fire uker, så den påtrykte datoen gjelder for kald oppbevaring.
>
> Så har jeg et par spørsmål. Det viktigste først:
> Hvordan er det å bade når man har en kanyle på seg (bruker Sof-Set)?
> Infeksjonsfare og slikt... Med sof set blir innerste delen av slangen
> hengende igjen når man er frakoblet, og jeg tenker kanskje at varmt vann kan
> skade insulinet som er i denne delen av slangen?
>
> Så av ren nysgjerrighet:
> Hvordan beregner dere hvor mye insulin dere skal ta til mat? Standarddoser,
> carb. counting? Jeg har selv såkalte standarddoser (som jeg aldri klarer å
> følge helt, i og med at jeg spiser variabelt) Dermed føler jeg at det å
> finne riktig dose blir en "gjettelek." Jeg har lest litt om carb. counting,
> og forstår det som at det blir mer nøyaktig å beregne insulindoser på et
> slikt grunnlag. Men dette er tydeligvis ikke norske leger så interessert i,
> for ingen jeg har vært i kontakt med har så mye som nevnt det. Lurer litt på
> hvorfor det er slik... Har dere noen erfaring her?
>
> Jeg har forresten løst luftproblemet mitt :-) Tok rett og slett noen penfill
> ampuller jeg hadde liggende, og fylte enkelt reservoaret fra disse ved å
> presse ned stempelet i ampullen i stedet for å trekke opp i sprøyta. Har
> ikke sett en eneste luftboble siden jeg begynte med det.
>
> Mvh
> _________________________________________________________________________
> Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
>
> ----------------------------------------------------------
> Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/