[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] litt av hvert...> Så har jeg et par spørsmål. Det viktigste først:
> Hvordan er det å bade når man har en kanyle på seg (bruker Sof-Set)?
> Infeksjonsfare og slikt... Med sof set blir innerste delen av slangen
> hengende igjen når man er frakoblet, og jeg tenker kanskje at varmt vann
kan
> skade insulinet som er i denne delen av slangen?

Da tror jeg vannet skal være varmt før insulinet blir ødelagt. jeg vet av
erfaring at insulin kan fungere helt normal selv etter ekstrem oppvarming.
Glemte noe i bilen engang. Humalog tåler noe mindre varme, men jeg tror
kroppen din reagerer før insulinet.....


> Så av ren nysgjerrighet:
> Hvordan beregner dere hvor mye insulin dere skal ta til mat?
Standarddoser,
> carb. counting? Jeg har selv såkalte standarddoser (som jeg aldri klarer å
> følge helt, i og med at jeg spiser variabelt) Dermed føler jeg at det å
> finne riktig dose blir en "gjettelek." Jeg har lest litt om carb.
counting,
> og forstår det som at det blir mer nøyaktig å beregne insulindoser på et
> slikt grunnlag. Men dette er tydeligvis ikke norske leger så interessert
i,
> for ingen jeg har vært i kontakt med har så mye som nevnt det. Lurer litt
på
> hvorfor det er slik... Har dere noen erfaring her?

Du har rett i at dette er mye benyttet i andre land. Vi vil vel helst leve
litt friere her. Jeg bruker ca 1 enhet insulin til hver 10g sukker. Dvs
450/døgndosen. Grei regel, men jeg benytter den skjeldent. Er ikke så nøye.
Hjelp, klokka er nesten ett......

God natt.

Erik


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/