[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] litt av hvert...Hei!
Jeg har alltid en engangspenn med humalog i reserve, og den bytter jeg ca. 
hver fjerde uke. Insulin som ikke ligger i kjøleskap sies å være holdbart i 
fire uker, så den påtrykte datoen gjelder for kald oppbevaring.

Så har jeg et par spørsmål. Det viktigste først:
Hvordan er det å bade når man har en kanyle på seg (bruker Sof-Set)? 
Infeksjonsfare og slikt... Med sof set blir innerste delen av slangen 
hengende igjen når man er frakoblet, og jeg tenker kanskje at varmt vann kan 
skade insulinet som er i denne delen av slangen?

Så av ren nysgjerrighet:
Hvordan beregner dere hvor mye insulin dere skal ta til mat? Standarddoser, 
carb. counting? Jeg har selv såkalte standarddoser (som jeg aldri klarer å 
følge helt, i og med at jeg spiser variabelt) Dermed føler jeg at det å 
finne riktig dose blir en "gjettelek." Jeg har lest litt om carb. counting, 
og forstår det som at det blir mer nøyaktig å beregne insulindoser på et 
slikt grunnlag. Men dette er tydeligvis ikke norske leger så interessert i, 
for ingen jeg har vært i kontakt med har så mye som nevnt det. Lurer litt på 
hvorfor det er slik... Har dere noen erfaring her?

Jeg har forresten løst luftproblemet mitt :-) Tok rett og slett noen penfill 
ampuller jeg hadde liggende, og fylte enkelt reservoaret fra disse ved å 
presse ned stempelet i ampullen i stedet for å trekke opp i sprøyta. Har 
ikke sett en eneste luftboble siden jeg begynte med det.

Mvh
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/