[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Backup Humalog penn?Ole
I steden for penn så har jeg med meg to stk gammeldagse sprøyter (tar mindre
plass også). Jeg benytter 3ml penampuller (ikke hetteglass) når jeg fyller
pumpeampullen. Dermed har jeg en 1/2 ampull med insulin igjen. Denne tar jeg
med meg. Neste gang jeg fyller pumpeampullen tar jeg den halvfulle først.
Dessuten suger jeg aldri ut av 3ml ampullen, jeg trykker bakfra inn i
pumpeampullen. Dermed unngår jeg alle de små luftboblene om insulinet er
kaldt.
Dermed har jeg alltid fersk insulin med meg. Slik gjør jeg det. Vi har vel
alle våre spesielle vaner....

Erik Wold----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/