[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Backup Humalog penn?Når jeg begynte med pumpe så fikk jeg beskjed om å alltid ha en Humalog Penn med som reserve hvis pumpen skulle klikke.
Går utifra at dette er likt for dere andre også?
Hvor lenge har dere Humalogpennen på "innerlommen" før dere bytter den med ny. ( dvs. bytter den ubrukte med en ny ubrukt penn)
Grunn til at jeg spørr er å få en tilbakemelding på hvor lenge det er forsvarlig å ha pennen med seg uten at den ligger i kjøleskap hvor holbarheten følger det som er stemplet på pennen.
 
mvh
Ole Berner Claussen