[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Fortetning ?Jeg bruker også Disetronic H-Tron og erfarer at insulinet virker dårligere etter 3-4 dager. Jeg mener å ha konstatert at  dette kommer av redusert absorpsjon og at det avhjelpes ved å skifte nål. Samme slange kan jeg bruke til både 3 og 4 nåler uten problemer.
 
Tor Aasrum
----- Original Message -----
From: email @ redacted href="/mailjoin.shtml">Yngve Lothe
To: email @ redacted href="/mailjoin.shtml">email @ redacted
Sent: Sunday, January 07, 2001 4:03 PM
Subject: [IPs] Fortetning ?

Hei.
 
Har hatt diabetes siden -96, og vært pumpebruker i ca 1 år. Benytter H-TRONplus V100. 
Jeg har en følelse av at blodsukret stiger, og jeg må sette større måltidsdoser når slangen har vært brukt noen dager. Bytter slange etter 3 - 5 dager.
Kan det dreie seg om en slags fortetning, eller "siver" insulinet ut langs slangen i innstikkshullet ?
Flere med samme erfaring ?

Luft i insulinreservoaret:
Noen nevnte et problem med luft i insulinampullen. Vet ikke hvorfor, men etter at jeg gikk over fra plast- til glassampuller ble det større luftbobler å hanskes med !

hilsen Yngve