[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Boka Pumping Insulin mulig kjpe i Norge?Hei igjen!
Jeg har lest litt om boka Pumping Insulin her og der. Den ser interessant
ut, og jeg lurer p om den er mulig  oppdrive her i Norge.
Evt.: Finnes det noe fra denne boka p nettet?

Mvh Ingrid

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/